Trang chủ / Bảo hiểm / BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE ÔTÔ

BẢNG QUYỀN LỢI BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE ÔTÔ

Phạm vi và quyền lợi bảo hiểm Ôtô như sau:

Loại tiền tệ: VNĐ

Quyền lợi Phạm vi bảo hiểm Mức bồi thường
1. Phần bảo hiểm vật chất xe ô tô
Quyền lợi cơ bản + Đâm va, lật đổ, rơi toàn bộ xe;

+ Hỏa họan, cháy, nổ;

+ Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: bão, lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá, sóng thần;

+ Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe;

+ Tai nạn rủi ro bất ngờ khác (có loại trừ tại điều 9, 17 của Quy tắc bảo hiểm xe cơ giới).

Đối với tổn thất bộ phận:

+ Nếu có thể thay thế, sửa chữa: sửa chữa hoặc thay mới.

+ Nếu không thể thay, sửa: trả tiền theo giá trị hiện tại.

Đối với tổn thất toàn bộ (tổn thất trên 70% giá trị xe): Chi trả toàn bộ giá trị xe nhưng không vượt quá số tiền bảo hiểm.

Thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh trong tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm nhằm:

+ Ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm khi xe bị thiệt hại do các nguyên nhân trên;

+ Chi phí bảo vệ và đưa xe thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất;

+ Chi phí giám định để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất với điều kiện việc giám định này được sự đồng ý

Quyền lợi mở rộng bảo hiểm thủy kích Khi phát sinh tổn thất liên quan thủy kích, khách hàng nếu có mua điều khoản này sẽ được chi trả tổn thất
Sửa chữa hoặc chi trả theo phát sinh thực tế nhưng khấu trừ 30% giá trị tổn thất
Quyền lợi mở rộng bảo hiểm tự chọn gara sửa chữa Khi phát sinh tổn thất, khách hàng nếu có mua điều khoản này được quyền tự lựa chọn gara mình muốn đưa xe vào sửa chữa.
Được chọn gara nếu mua kèm
Bảo lãnh chi phí sửa chữa Khi đưa xe vào gara sửa chữa, nếu xe nằm trong “Danh sách gara liên kết sửa chữa “, Quý khách sẽ được PVI bảo lãnh thanh toán chi phí sửa chữa.

Trái lại, Quý khách phải tự thanh toán trước chi phí sửa chữa, sau đó hoàn thiện hồ sơ để  chi trả sau.

Bảo lãnh trong hạn mức bồi thường của tổn thất
2. Phần Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe
Chi trả cho các tổn thất về người đối với lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe khi đi trên xe bị tai nạn. Khách hàng được tùy chọn mức bồi thường tối đa từ 10-100 triệu / người
10-100 triệu, tùy theo lựa chọn số tiền bảo hiểm của khách hàng
3. Phần Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe
Chi trả các tổn thất về người và tài sản của bên thứ ba (người đi đường, xe khác, tài sản của người khác) bị thiệt hại do chiếc xe của chủ xe gây ra.

Về người: đến 70 triệu đồng

Về tài sản: đến 70 triệu đồng

Liên hệ tư vấn : 0122 39 02468.